Forskningsprosjekt


Automatisk markørløs tilpasning (matching) av preoperative CT bilder til pasient for navigert bronkoskopi

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet (denne REK søknad) ønsker vi å 1) Forske frem nye algoritmer for visualisering og navigering i luftveiene; 2) Videreutvikle metode for luftvei senterlinje tilpasning; 3) Tilpasse metoder til navigert bronkoskopi (software og hardware integrasjon); 4) Validere utviklede metoder på pasienter. Målet er at tilpasning (match) av bilder til pasient (såkalt bilde til pasient registrering) skal ferdigstilles i løpet av første fase av bronkoskopien, dvs før lungelegen beveger bronkoskopets tupp perifert ut i lungene. På lengre sikt vil denne metodikken bli anvendt for å kunne gjennomføre navigert bronkoskopi for å øke suksessrate i bronkoskopisk diagnostikk (Leira et al 2010).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/809 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Thomas Langø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudium, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: Tidlig deteksjon og forbedret behandling av lungeinfiltrater (lungekreft) med neste generasjons navigasjonsteknologi og avansert avbildning for bronkoskopi (Hovedprosjekt og PhD prosjekt)
Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2011 REK midt