Forskningsprosjekt


Bedring av perifer sirkulasjon hos eldre

Vitenskapelig tittel:
Kan pulserende undertrykk forbedre sirkulasjonen og livskvaliteten hos eldre med perifer arteriell insuffisiens

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å prøve ut en metode for å forbedre sirkulasjon i underekstremitetene hos pasienter med perifer arteriell insuffisiens (PAI). Behandlingen baserer seg på applisering av et pulserende undertrykk lokalt på benet/foten. Studien er todelt, med en prospektiv randomisert overkryssningsstudie studie ved Ahus og en eksperimentell anvendbarhetsstudie ved Lørenskog sykehjem. Begge studiene omfatter rekruttering av inntil 12 hhv 6 pasienter (20-100 år) med klinisk verifisert PAI. Del I gjøres på Sirkulasjonslaboratorium Ahus, og pasientene behandles med pulserende undertrykk og med artAssist® (kommersielt tilgjengelig) som kontroll. Del II gjøres ved Lørenskog undervisningssykehjem, og beboere som er plaget med PAI gjennom opplevd smerter og redusert søvnkvalitet rekrutteres til et forsøk der de behandles gjennom natten med pulserende undertrykk.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/833 Prosjektstart: 22.03.2011 Prosjektslutt: 22.02.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jarlis Wesche
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/Nærings-PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.04.2011 REK sør-øst