Forskningsprosjekt


Ernæring til intensivpasienter

Vitenskapelig tittel:
Ernæring til intensivpasienter - en internasjonal kvalitetssikringsstudie Improving the Practice of Nutrition Therapy in the Critically ill: International Nutrition Survey 2009

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en internasjonal kvalitetssikringsstudie, initiert av Queens’s University, Canada, som gjelder ernæring av intensivpasienter. Studien er anlagt som en observasjonell punktprevalensstudie (dvs. som en prevalensstudie angående hvert enkelt sykehus som er inkludert i studien.) angående ernæringsterapi for kritisk syke pasienter på sykehusenes intensivavdelinger. Målet er internasjonalt å bedre ernæringen til intensivpasienter. Data som registreres gjelder demografi om deltakende sykehus og deres intensivavdelinger pluss data om 20 kritisk syke pasienter over 18 år. Slike data er en del av rutinebehandlingen av intensivpasienter. Ingen personidentifiserbare data vil bli registrert sentralt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/892 Prosjektstart: 16.09.2009 Prosjektslutt: 18.12.2009

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jon Henrik Laake
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst