Forskningsprosjekt


Skifte fra tacrolimus dosert 2 ganger daglig til tacrolimus dosert 1 gang daglig hos nyretransplanterte pasienter

Vitenskapelig tittel:

A Norwegian osbervational, prospective, multicentre study to evaluate patients adherence tacrolimus doses after converstion from twice daily to once daily tacrolimus regimen in reanl transplant recipientsProsjektbeskrivelse:
Nyretransplanterte pasienter behandles med det immundempende stoffet tacrolimus som finnes i flere medikamenter. I dette prosjektet planlegges det å observere 120 pasienter som har skiftet fra Prograf 2 ganger daglig til Advagraf 1 gang daglig med hensyn til compliance. Det skal også undersøkes om endring i doseringsintervall endrer konsentrasjonen av tacrolimus i blodet. I prosjektet registreres bare informasjon vedrørende compliance, transplantasjonsdata og blodkonsentrasjonen av tacrolimus. Prosjektet har ellers ingen spesifikke forskningsspørsmål.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/889 Prosjektstart: 15.08.2011 Prosjektslutt: 05.04.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: geir mjøen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Astellas Norge ASForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2011 REK sør-øst