Forskningsprosjekt


Cancer-spesifikke T-celle reseptorer (TcR): Neste generasjon immun-genterapi

Vitenskapelig tittel:
Detection of cancer-specific T cell Receptors (TcR) that can be used as the next generation of immuno-gene therapy for treatment of different cancer types

Prosjektbeskrivelse:
Immunterapi har i de siste årene blitt etablert som standard behandling mot enkelte kreftsykdommer. Det er i første rekke rekombinant antistoff som Rituximab målrettet mot CD20 og Trastuzumab mot Her2/neu som har blitt en suksess i klinikken. Antistoffer kan kun ”se” antigener på overflaten av kreftcellene, mens T celle reseptorer (TCR) ”ser” fragmenter av antigener fra cellenes indre. Overføring av tumorspesifikke TCR til kreftpasientenes T celler kan brukes til å målrette T celler mot antigener uttrykt av tumorceller. Dette kan bli neste generasjons immunterapi. Målet med prosjektet er å identifisere kandidater for T-celle reseptor (TCR) overføring for T-celleterapi. Prekliniske tester vil gjøres for å dokumentere effektiviteten av resptorene, og et panel av TCR klare til overføring for T-celleterapi (FUGE prosjekt) vil bli isolert fra klonede T celler. T-cellereseptorene vil bli valgt ut fra pasienter med en eksepsjonell klinisk utvikling etter behandling med kreftvaksiner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/856 Prosjektstart: 26.04.2008 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-Marie Rasmussen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Dr.gradsprogrammet v/Med. Fak., Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
08.04.2011 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst