Forskningsprosjekt


Internasjonalt adopterte barn på skolen. En oppfølgingsundersøkelse av studien "Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling".

Vitenskapelig tittel:

Internationally adopted children: Challenges in social development and academic performance. A follow up of a longitudinal study on internationally adopted children's social development.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en oppfølging av studien ”Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling” og samarbeider med prosjektet ”Barns sosiale utvikling” ved Atferdssenteret. Prosjektene bruker samme metoder og instrumenter, noe som gir unike muligheter til å sammenholde adopterte og norskfødte barns sosiale utvikling. Det er nå ønskelig å følge adoptivbarna gjennom de første skoleårene da forskning har vist at noen av dem er sårbare for utvikling av lærevansker. Prosjektet vil benytte det omfattende datamaterialet fra den longitudinelle studien og samtidig innhente nye data i forhold til barnas førskole- og skolesituasjon ved bruk av telefonintervju med foreldre like før barna begynner på skolen, spørreskjema til lærere og intervju med foreldre ved slutten av første og tredje klasse. Samarbeidet med Atferdsenteret fortsetter, og de to prosjektene søker å benytte samme metoder og instrumenter for å belyse: sosial kompetanse, atferd og temperament, språklige og skolefaglige ferdigheter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/914 Prosjektstart: 15.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Monica Dalen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det nåværende longitudinelle prosjektet har finansiering fra Barne- og likestillingsdepartemenetet ut 2011. Det søkes deretter om nye forskningsmidler fra NFR for peridoen 01.01.2012-31.12.2015.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 119

Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2011 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst