Forskningsprosjekt


Gruppetrening vs gåturer blant pasienter med moderat til alvorlig KOLS

Vitenskapelig tittel:
Effect of group exercise vs outdoor-walking on exercise tolerance and dyspnoea in patients with moderate-severe COPD.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke om pasienter med moderat til alvorlig KOLS (grad II til IV) har behov for sykehusbasert trening, eller om de får like god effekt av ustrukturert trening, som eksempelvis gåturer i naturen. Videre vil man undersøke hvorvidt ustrukturert trening er like effektiv som gruppetrening med fysioterapeut.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/770 Prosjektstart: 01.05.2011 Prosjektslutt: 30.09.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Stacey Haukeland-Parker
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Advanced Cardiorespiratory Physiotherapy, Nivå: MSc
Behandlet i REK
DatoREK
08.04.2011 REK sør-øst