Forskningsprosjekt


Legemidler og hoftebrudd hos eldre

Vitenskapelig tittel:
Legemiddelomsetning hos pasienter med hoftebrudd – betydning av genetiske forhold

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke om farmakogenetisk variasjon og/eller serumnivå av legemidler er assosiert med risiko for hoftebrudd og delirium. Det planlegges å rekruttere 250 eldre pasienter som legges inn for hoftebrudd på Diakonhjemmet sykehus i en periode på 6 måneder. Det skal hentes inn opplysninger om sykdomsstatus og legemiddelbruk. Det skal tas to blodprøver som skal analyseres for å undersøke ”om genetiske forskjeller i legemiddelomsetning i kroppen er koblet til risiko for fall”. Prosjektet skal gjennomføres som en del av et doktorgradsarbeid. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring for pasienter og et for pårørende der pasienten ikke er samtykkekompetent. Det søkes om å opprette en forskningsbiobank ”Farmakogenetikk hos pasienter med hoftebrudd”. Ansvarshavende er Anette Hylen Ranhoff. Biobanken planlegges å vare til 2021. Pasientene samtykker til innhenting, bruk og oppbevaring av det biologiske materialet. Det planlegges ikke utførsel av biologisk materiale til utlandet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/750 Prosjektstart: 02.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Espen Molden
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet Sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudium, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2011 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst