Forskningsprosjekt


Forebyggende tiltak mot livmorhalskreft: forbedring av masseundersøkelsen og innvirkning av HPV vaksine. Kvinners livsstil og helse (II)

Vitenskapelig tittel:

Improving cervical cancer prevention: Gardasil Vaccine Impact in Population (VIP) Study, Population questionnary survey on women`s health (II).

 Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et internasjonalt komparativt prosjekt som skal studere om innføring av HPV-vaksinen Gardasil har ført til endringer i kvinners seksuelle adferd, livsstil, screeningsdeltakelse, HPV-relaterte sykdommer/andre sykdommer m.m. Prosjektet er et samarbeid mellom OUS/Kreftregisteret og Rigshospitalet i Danmark, Karolinska Instituet i Sverige og Merck Research Laboratories, USA. Opplysningene som innhentes skal sammenliknes med opplysninger fra et tidligere prosjekt. Det skal sendes ut et informasjonsbrev til 26 000 kvinner fra Norge i alderen 18–45. Totalt vil 78 000 kvinner i Skandinavia blir forespurt om å delta. Det forventes en responsrate på ca 55 %, dvs. 14 000 deltakere. Deltakerne blir bedt om enten å sende inn utfylt spørreskjema på papir, besvare et nettbasert spørreskjema eller å svare på spørsmål i telefonintervju. Besvarelse på en av disse måtene gjelder som bekreftelse av samtykke. Grunnet til at en ikke vil benytte en skriftlig samtykkeerklæring er at hvis en samtykkeerklæring legges sammen med besvart spørreskjema så risikerer en at sensitive opplysninger kan komme på avveie. Det planlegges å kontakte opp til 9 000 kvinner via telefon for en påminnelse om å besvare spørreskjemaet eller for telefonintervju for de som foretrekker det. De som svarer samtykker samtidig til at helserelaterte opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, Vaksinasjonsregisteret, Norsk pasientregister og opplysninger fra Statistisk sentralbyrå kobles. Opplysningen fra SSB skal brukes i en norsk substudie, blant annet en frafallsundersøkelse. Kreftregisteret har koblingsnøkkelen i forhold til fødselsnummer og allokeringsnummer, og all forskning vil foregå på avidentifisert materiale.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1376 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mari Nygård
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitets sykehus, Kreftregisteret
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

MSD Norge/Merck USA dekker alle kostnader knyttet til utvikling av spørreskjema, og gjennomføringen av spørreundersøkelsen. Framtidige koblinger blir dekket av andre kilder.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 14000

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
08.12.2011 REK sør-øst
10.05.2012 REK sør-øst
20.06.2013 REK sør-øst
21.08.2014 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst
08.06.2017 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst