Forskningsprosjekt


Retrospektiv studie til Scorpio-studien. Etterregistrering av bivirkninger som ble rapportert i studie der pasienter brukte studiemedisin for overaktiv blære.

Vitenskapelig tittel:

30486 Mirabegron (YM178) Retrospective study. Request for further evaluations of reported adverse eventsin study with patients treated for overactive bladder.Prosjektbeskrivelse:
Denne studien er en oppfølging av avsluttet studie med protokoll 178-CL-046. For å få mer informasjon om produktet Mirabegron, samler man informasjon fra pasient-journaler for pasienter som hadde spesifikke bivirkninger (adverse events). Data skal samles inn fra aktuelle pasientjournaler. Ingen fysiske undersøkelser skal utføres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/921 Prosjektstart: 12.04.2011 Prosjektslutt: 30.06.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kjetil Høye
Forskningsansvarlig(e):  Astellas
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Astellas Pharma Europe B.V.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1

Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2011 REK sør-øst
18.08.2011 REK sør-øst