Forskningsprosjekt


Sementert eller usementert kopp ved hofteprotese

Vitenskapelig tittel:
CHARNLEY@ / DURALOC@ TOTAL HIP REPLACEMENT

Prosjektbeskrivelse:
Innsettelse av totalprotese i hofteleddet er en veldokumentert behandlingsmetode for artrose og fraktur i hofteleddet. Av ca. 1000 reoperasjoner som årlig blir utført i Norge, er over halvparten knyttet til løsning av en eller begge protesekomponentene. I denne studien sammenlignes resultatene ved usementerte kopper med resultatene ved sementerte kopper. Resultatene fra forutgående undersøkelse er klare, og man ønsker nå å følge de gjenværende pasientene i ytterligere ti år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1396 Prosjektstart: 01.01.1994 Prosjektslutt: 12.08.2030

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristian Bjørgul
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK sør-øst