Forskningsprosjekt


Pasienterfaringer fra alderspsykiatrisk avdeling. En kvalitativ studie.

Vitenskapelig tittel:
Hvilke erfaringer beskriver pasienter som viktige fra opphold i alderspsykiatrisk avdeling?

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en kvalitativ masterstudie med et retrospektivt, utforskende og beskrivende design, med det formål å få økt kunnskap om pasienterfaringer ved opphold i alderspsykiatriske avdelinger (alder 65+). Det skal gjennomføres 2-4 dybdeintervjuer av pasienter ved 5 sykehus, til sammen 10-15 pasienter. I forlengelsen av denne studien skal det utvikles et mer egnet spørreskjema for pasienter ved alderspsykiatriske avdelinger, med det formål å tilpasse behandlingstilbudet til denne pasientgruppens behov og preferanser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/739 Prosjektstart: 15.09.2009 Prosjektslutt: 15.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Solveig Hauge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sykepleievitenskap, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst