Forskningsprosjekt


Praksis ved bruk av prioriteringsveiledere i spesialisthelsetjenesten

Prosjektbeskrivelse:
«Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten» er et samarbeidsprosjekt mellom de nasjonale helseforetak og Helsedirektoratet. Prosjektet har utarbeidet veiledere til spesialisthelsetjenesten som benyttes til fastsetting av rettighetstildeling og annen veiledning som sikrer riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten. I løpet 2008 og 2009 vil det være utarbeidet og publisert prioriteringsveiledere innen 32 fagområder. Nye veiledere skal bidra til at pasientene prioriteres likere uavhengig av hvor i landet de bor, og gjøre det lettere for sykehusene å prioritere de pasientene som er sykest. Helsedirektoratet har bedt Kunnskapssenteret om å studere om introduksjonen av veilederne medfører en harmonisering av praksis. Arbeidet tar utgangspunkt i anbefalte ventetider fra veilederne og sammenlikner med den observerte ventetiden for pasientene. En kan videre undersøke om samsvaret mellom anbefalt ventetid og observert ventetid varierer geografisk eller mellom spesialiteter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1855 Prosjektstart: 15.07.2009 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne-Lise Lund Håheim
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst
28.01.2010 REK sør-øst
19.09.2013 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst