Forskningsprosjekt


Mangelfullt medisinsk forklart - likevel bedre forstått? Medisinsk samhandling omkring pasienter med medisinsk uforklarte helseproblemer - eksemplifiserte med pasienter med kronisk utmattelsessyndrom

Prosjektbeskrivelse:
Tilstander med uforklarte, vedvarende symptomer og sammensetninger av ulike symptomkomplekser betegnes MUS, eller FSS, funksjonelle somatiske syndromer. De er sammensatte og overlappende, og står for uttalt helsesvikt hos slike pasienter. Kvinner er i klart flertall. Medisinsk forskning har ikke funnet ”årsak” eller forklarende teorier. Behandlere utfordres ved mangelen på teoretisk ståsted. Pasientenes fastlege har en klar utfordring. Ved fler dybdeintervjuer med enkeltpasienter og etterfølgende samtaler med dennes behandlere og nære pårørende, søkes subjektiv kunnskap om sykdom. Vi vil utforske hvordan personer som har en diagnose innen MUS/FSS, fortrinnsvis kronisk tretthetssyndrom selv opplever sin sykdom. Samtidig ønsker vi belyst hvordan deres fastlege og eventuelle andre terapeuter og nærmeste oppfatter den sykes situasjon. Studien søker innsikt i en vanskelig problemstilling og kunnskap om hvordan behandling av MUS/FSS begrunnes og beskrives av involverte fagpersoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/721 Prosjektstart: 01.05.2011 Prosjektslutt: 01.09.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Nils Kolstrup
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for Samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Mangelfullt medisinsk forklart - likevel bedre forstått? Medisinsk samhandling omkring pasienter med medisinsk uforklarte helseproblemer - eksemplifiserte med pasienter med kronisk utmattelsessyndrom
Behandlet i REK
DatoREK
14.04.2011 REK nord
12.01.2012 REK nord
16.02.2012 REK nord
16.02.2012 REK nord
07.01.2016 REK nord