Forskningsprosjekt


Legemiddelinformasjon ved utskrivning fra sykehus

Vitenskapelig tittel:
Legemiddelinformasjon ved utskrivning fra sykehus - Optimalisering av legemiddelinformasjon til pasient i form av standardisert legemiddelresymè.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å forsøke å optimalisere den skriftlige informasjonen fra sykehuset til den enkelte pasient vedrørende videre legemiddelbehandling. Det skal i prosjektet utarbeides en standardisert mal for legemiddelinformasjon i form av et oversiktlig legemiddelresymè som beskriver endringer foretatt i sykehuset og hva pasienten skal bruke av legemidler videre. Dette testes ut på 50-60 pasienter totalt (hvorav halvparten i kontrollgruppen). Testen skjer i to runder: 1) Et intervju ved utskrivning undersøker grad av lesevennlighet og pasientenes forståelse av informasjonen. 2) I tillegg kartlegges det 2-3 uker etter sykehusoppholdet om pasient/hjemmesykepleie følger opp legemiddelbehandlingen i henhold til legemiddelresymè. Leservennlighet, forståelse og oppfølging sammenlignes med en kontrollgruppe som får informasjon om legemiddel på den måten det regelmessig gjøres i dag, som en del av epikrisen og utskrivelsessamtalen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/808 Prosjektstart: 15.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hilde Holm
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk farmasi, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt masteroppgave
Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2011 REK sør-øst
08.06.2011 REK sør-øst
19.10.2011 REK sør-øst