Forskningsprosjekt


Endokrinologiske og nevropsykologiske faktorer og vold

Vitenskapelig tittel:
Endokrinologiske og nevropsykologiske faktorer med antatt betydning for utøvelse av vold/utagerende overgripende atferd.

Prosjektbeskrivelse:
Studien er en pilotstudie der man ønsker å se på nivået av hormonene Oxytocin, Angiotensin-Vasopressin (AVP), ACTH, Cortisol, Prolactin, 5-HT og Testosteron hos personer med aggressiv/voldelig atferd av en slik grad at de er dømt for drap/drapsforsøk (gruppe 1) eller overgrep/seksualforbrytelse (gruppe 2). Videre ønsker man å stimulere Oxytocinproduksjon ved hjelp av dexfenfluramin hos de aggressive ut fra resultater fra tidligere studier, som viser at dexfenfluramin frigjør Oxytocin i plasma. Man ønsker også å teste samme personer nevropsykologisk ut fra hypotesen om sammenheng mellom personlighet, atferd og neuroendokrin regulering av atferd. I prosjektet stiller man spørsmålet om ekstrem aggressiv atferd i de to studiegruppene kan gjenspeiles i produksjon av nevnte hormoner. Likeledes om sekresjonsresponsen ved dexfenfluraminstimulering er forskjellig hos gruppene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/792 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 31.01.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Henning Værøy
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst
25.03.2010 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst
12.04.2012 REK sør-øst
17.09.2013 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
18.02.2016 REK sør-øst