Forskningsprosjekt


Betydningen av inflammasjon for progresjon av prostatakreft

Vitenskapelig tittel:
Influence of the inflammatory tumor microenvironment on the malignant phenotype of prostate

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med hormon-refraktær prostatakreft (HRCP) kan i dag ikke helbredes. Hensikten med prosjektet er å fokusere på betydningen av inflammasjon for utviklingen av HRCP. Det skal undersøkes hvorvidt hormonbehandling som ledd i behandling av prostatakreft påvirker inflammasjon i prostata, og hvorvidt progresjon påvirkes av tilstedeværelse av inflammatoriske celler.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/910 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 12.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kristin Austlid Taskén
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst