Forskningsprosjekt


En tilleggsstudie for analysering av svulstvev hos pasienter som får utprøvende behandling med RO5185426

Vitenskapelig tittel:
Changes in signaling pathways in patients with malignant melanoma treated with RO5185426.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke tumorrespons på RO5185426, samt å kartlegge forandringer i signalveier og resistensmekanismer i melanom celler i pasienter behandlet med RO5185426. Det skal inkluderes 20 deltakere i studien. Det søkes om opprettelse av en spesifikk forskningsbiobank for oppbevaring av biologisk materialet som skal samles inn i forbindelse med studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/780 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 15.02.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Marta Nyakas
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: En tilleggsstudie for analysering av svulstvev hos pasienter som får utprøvende behandling med RO5185426.
Behandlet i REK
DatoREK
13.04.2011 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst