Forskningsprosjekt


Risikofaktorer for cerebral parese (CP)l

Vitenskapelig tittel:
Risikofaktorer for cerebral parese (CP) blant barn født i Norge i perioden 1996 – 2003.

Prosjektbeskrivelse:
Studiens formål er å avdekke risikofaktorer for cerebral parese (CP) for å kunne forebygge tidlig hjerneskade hos barn. Prosjektledelsen har tidligere fått godkjent prosjektet ”Nasjonalt cerebral pareseregister – en pilotstudie”. Her har det blitt gitt tillatelse til å registrere barn født med CP i perioden 1996 – 2003. Tidligere godkjennelser omfatter også kobling av data fra CP-registeret med Medisinsk Fødselsregister (MFR), men registereier krever nå en REK-vurdering av at det ønskes data fra alle barn født i perioden 1996-2003, også barn uten CP.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/754 Prosjektstart: 16.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Guro Lillemoen Andersen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Legestudiet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2011 REK midt
11.03.2016 REK midt
25.08.2017 REK midt
24.04.2019 REK midt