Forskningsprosjekt


Trening, muskulatur og glukosemetabolisme - MyoGlu

Vitenskapelig tittel:

Skeletal muscles, myokines and glucose metabolismProsjektbeskrivelse:
Trening har en gunstig effekt både ved forebygging og behandling av type 2 diabetes. En mulig mekanisme er en effekt via skjelettmuskulaturens produksjon av betennelsesmarkører og signalstoffer såkalte myokiner. Vi vil undersøke forholdet mellom myokiner fra muskelceller, insulinresistens og nedsatt glukosetoleranse/ type 2 diabetes og om dette forholdet påvirkes av trening. Vi planlegger en treningsstudie av 12 friske kontroller og 12 personer med nedsatt glukosetoleranse/tidlig type 2 diabetes. Det skal tas blodprøver, muskel- og fettvevsbiopsier samt måling av insulinresistens før og etter en 8 ukers periode med styrke- og utholdenhetstrening. I tillegg skal det gjøres ulike laboratoriestudier. En nærmere forståelse av årsakene til forstyrrelser i glukosestoffskiftet og type 2 diabetes vil gi bedre grunnlag for forebygging og behandling, spesielt vil musklenes betydning for insulinresistens kunne gi bakgrunn for mer effektive bruk av fysisk aktivitet i behandlingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/882 Prosjektstart: 01.06.2011 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kåre I Birkeland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjktet finansieres av Helse SørØst (stipendiatmidler), Norges Diabetesforbund, samt diverse andre fond ved UiO og OUS. Det vil bli søkt om ytterliger finansiering.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 24

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Det medisinske fakultet, UIO / Norges idrettshøyskole, Nivå: PhD / MSc
Materiale fra biobank:
NIH_JJ_MyoGlu_2011
Behandlet i REK
DatoREK
12.05.2011 REK nord
25.08.2011 REK nord
25.08.2011 REK nord
07.01.2016 REK nord
26.04.2017 REK nord