Forskningsprosjekt


Ambulant Alderspsykiatri Sykehuset Levanger - et forebyggingsprosjekt

Prosjektbeskrivelse:
Atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) er hyppig henvisningsårsak til den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten. Pasienter med APSD i sykehjem behandles vanligvis ambulant der pasienten bor, i samarbeid med personell ved sykehjemmet. Det finnes imidlertid lite dokumentasjon på effekten av ambulant behandling. Målsettingen med dette prosjektet er å vurdere effekten av ambulant behandling med to personsentrerte tilnærminger der veiledning av personalet står sentralt. Deltagerne er pasienter som er henvist til en alderspsykiatrisk poliklinikk. Effekt av behandlingen på APSD vurderes etter 2 måneder. Data blir innhentet ved intervju av deltager, observasjon, utsagn av pasient og pårørende, intervju av personale, intervju av pårørende, og innhenting av informasjon fra pasientens fastlegejournal (gjelder deltagere i bofelleskap) eller sykehjemsjournal.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/977 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.03.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Elin Vikan Røsæg
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Mental Helse Norge finansierer prosjektet, og økonomisk avtale ettersendes.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Behandlet i REK
DatoREK
28.05.2011 REK midt