Forskningsprosjekt


Eksistensielle temaer hos eldre med kreft - erfaringsnære og behandlingsrelaterte perspektiver

Vitenskapelig tittel:

Existensial issues in elderly people with cancer - a hermeneutic phenomenological approach

 Prosjektbeskrivelse:
Eksistensielle og spirituelle temaer hos eldre med kreft er lite undersøkt med tanke på temaenes innhold og betydning for denne pasientgruppen relatert til hvordan det er å leve med sykdommen og nyttiggjøre seg behandling og pleie fra spesialisthelsetjenesten. Foreliggende studie er en selvstendig doktorgradsstudie som samtidig har en innledende funksjon for et intendert flerfaglig forskningsprosjekt med arbeidstittelen "Eldre med kreft - eksistensielle og behandlingsspesifikke perspektiver". Hensikten er å beskrive og gi en utdypende forståelse av hva det vil si å være eldre med kreft som mottar behandling i spesialisthelsetjenesten. Fokus settes særlig på eksistensielle temaers innhold og uttrykk og betydningen av spiritualitet for pasientens livs- og sykdomshistorie. Studien har en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming. Det vil gjennomføres dybdeintervjuer på ca 20 eldre pasienter med kreftdiagnose. Dataene vil bli analysert med kvalitative innholdsanalyser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/920 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 31.01.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sigrid Helene Kjørven Haug
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Innlandet HF, ForskningsavdelingenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Religionspsykologi, Nivå: Doktorgrad
Del av forskningsprogram:

"Eldre med kreft-eksistensielle og behandlingsspesifikke perspektiver"

 


Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt artikler
Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2011 REK sør-øst
18.08.2011 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst