Forskningsprosjekt


Benremodellering

Vitenskapelig tittel:
Histological Characterization of the Bone Remodeling Compartment and Its Involvement in Bone Marrow Lesion and Skeletal Metastases

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å studere en bestemt mikroskopisk struktur i humant hardvev. Denne strukturen består av blodkar- og benceller, benremodelleringsenhet (BRC). Det skal inkluderes 100 deltakere i studien. Utgangspunktet for prosjektet er den viktige betydningen BRC har ved benmargslesjoner og benmetastaser. Studien har tre målsetninger som er 1( Å karakterisere dannelse av BRC og dets funksjon ved normal benfornyelse, 2) Bestemme betydningen av BRC for utvikling av benmargslesjoner og 3) Undersøke funksjonen til BRC ved utvikling og spredning av benmestastaser. Datainnsamlingen baserer seg på pasientjournaler og biologisk materiale. Det søkes om opprettelse av en spesifikk forskningsbiobank.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/796 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 01.03.2014

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Maziar Shabestari
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitets sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Histologisk studium av ben remodelleringsenhet, Nivå: Ph.D
Behandlet i REK
DatoREK
13.04.2011 REK sør-øst