Forskningsprosjekt


En randomisert klinisk studie for å bedre smertebehandling etter dagkirurgi

Vitenskapelig tittel:

A Randomized clinical trial of a psycho-educational intervention to improve pain management after day surgeryProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å utarbeide en intervensjon som skal testes for å bidra til bedre smertelindring i det postoperative forløp. Oppfølgingen av pasienter etter dagkirurgiske inngrep vil i noen tilfeller kreve et utvidet samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten i tråd med samhandlingsreformen. Studien vil også kunne identifisere noen indikatorer som kan identifisere pasienter som kan ha større behov for oppfølging. Det er planlagt å inkludere 360 postoperative pasienter fordelt til en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Intervensjonen består av en forberedelse på ”Smertelindring etter kirurgi” som er gitt i form av et hefte til intervensjonsgruppen før operasjonen og disse pasientene blir også under telefonkontakten de tre første dagene etter operasjonen, og igjen etter 7 dager, rettledet i hvordan de skal takle smerten. Kontrollgruppen blir under oppringingen kun påminnet å skrive i smertedagboka.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1984 Prosjektstart: 14.11.2011 Prosjektslutt: 20.06.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Berit Taraldsen Valeberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av 50 % post doc stipend og 20 % FOU tid gitt av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 360

Behandlet i REK
DatoREK
19.10.2011 REK sør-øst
30.11.2011 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst