Forskningsprosjekt


En fase 2, dobbeltblindet, placebo-kontrollert studie som vurderer effekt og sikkerhet av IPI-926s hos pasienter med metastatisk eller lokalavansert (inoperabelt) kondrosarkom.

Vitenskapelig tittel:

A Phase 2, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Evaluating the Safety and Efficacy of IPI-926 in Patients with Metastatic or Locally Advanced (Unresectable) ChondrosarcomaProsjektbeskrivelse:
Kondrosarkom er en sjelden kreftform utgående fra bruskvev. Behandlingen er kirurgi. Ved metastaser eller avansert tumor som ikke kan opereres er det ingen effektiv behandling. Cellegiftbehandling har ingen effekt unntatt hos visse spesielle undergrupper. Strålebehandling benyttes lite. Ved metastaser er prognosen svært dårlig. Forskning har vist at signalveien "hedgehog pathway" har betydning i patogenesen ved chondrosarkom. IPI-926 er et nytt legemiddel som i eksperimentelle studier har vist å bremse denne signalveien. I denne studien, som er en fase 2 dobbeltblindet placebokontrollert multisenterstudie, skal effekt og sikkerhet av IPI-926 undersøkes hos pasienter med metastaserende og/eller lokalavansert (ikke operabel) kondrosarkom. Studien inkluderer en valgfri overgang til åpen behandling med IPI-926 for pasienter som ble randomisert til placebo og som opplevde progresjon under den behandlingen. Således får alle pasienter inkludert i studien mulighet til å prøve medikamentet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/908 EudraCT-nummer: 2010-024518-74 Prosjektstart: 01.05.2011 Prosjektslutt: 01.05.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kirsten Sundby Hall
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Infinity Pharmaceuticals finansierer prosjektet. Økonomisk avtale forhandles parallelt med søknad til REK og vil bli ettersendtForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Materiale fra biobank:
IPI-926-04
Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2011 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst