Forskningsprosjekt


Kan parasittsykdommen schistosomiasis øke risikoen for HIV blant kvinner i Afrika? En studie på cellenivå.

Vitenskapelig tittel:
The effect of S. haematobium ova on angiogenesis and immune response in the uterine cervix with special attention to HIV susceptibility. An immunohistochemical and histopathological study.

Prosjektbeskrivelse:
Forskerne vil i denne studien bruke materiale innhentet på 90-tallet som grunnlag for å besvare spørsmålet. Materialet består av vevsprøver fra livmorhals tatt fra kvinner i Malawi etter samtykke. Vevsprøvene er innstøpt i parafin og snittet til bruk i mikroskopi. Prøvene er oppbevart Oslo Universitetssykehus Ullevål. Kontrollmateriale består av prøver fra kvinner i Malawi uten Schistosomiasis-egg i genitalia og av prøver fra norske kvinner, dels kvinner uten tegn til sykdom i livmor og dels kvinner med uspefikk betennelse i livmorhals. Det søkes om godkjenning for ikke å innhente samtykke og dispensasjon fra taushetsplikt i innhentingsfase frem til anonymisering. Kun leger vil ha tilgang til personopplysningene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1250 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.09.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eyrun F Kjetland
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
08.10.2009 REK sør-øst
08.10.2009 REK sør-øst