Forskningsprosjekt


Styrketrening med ett eller to sett per økt. Det ene bedre enn det andre?

Vitenskapelig tittel:

Multiple set versus single set. Does greater number of sets result in greater strength gain?Prosjektbeskrivelse:
Studien er et studentprosjekt som består i å sammenligne to styrketreningsprogram mht økning i muskelstyrke. 1. Trene 2 ganger i uken i 8 uker med to sett per treningsøkt. 2. Ett sett til utmattelse i de to øvelsene benkpress og knebøy. Deltakerne, som vil være studenter fra andre år på grunnutdanningen i fysioterapi, vil randomiseres til de to gruppene. Deltakerne testes for maksimal styrke før start og etter avsluttet program. Ut fra styrkeberegning stipuleres det et behov for 28 personer i hver gruppe og med et antatt frafall på 10-12 personer, ønsker en å rekruttere i alt 68 deltakere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/731 Prosjektstart: 26.04.2012 Prosjektslutt: 30.04.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Reidar Aarskog
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsleder tildeles tidsressurs fra egen institusjon. Forøvrig benyttes institusjonens lokaler og måleinstrumenter uten økonomisk kompensasjon.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 68

Behandlet i REK
DatoREK
15.05.2012 REK vest