Forskningsprosjekt


Kartlegging av familie med opphopning av sinusknutesykdom

Vitenskapelig tittel:

Kartlegging av familie med opphopning av sinusknutesykdomProsjektbeskrivelse:
Gjennom klinisk arbeid har vi kommer i kontakt med en familie med overhyppighet av sinusknutesykdom hvor flere av familiemedlemmene allerede har fått god hjelp av pacemaker. På klinisk indikasjon har flere i familien tidligere blitt testet og funnet negativ for mutasjoner man vet kan gi sinusknutesvikt. Vi ønsker å kartlegge denne familien nærmere og for å se om man ut fra anamnese, klinisk undersøkelse, Holter-EKG og AKG kan skille ut familiemedlemmene med sinusknutesvikt. Vi ønsker å bruke en kontrollgruppe som skal gjennomgå samme undersøkelser som familiemedlemmene. Vår hovedhypotese er at personer med normal sinusknute vil klare å oppnå 85% av forventet makspuls ved arbeids-EKG og ikke ha både symptomer og funn ved Holterregistrering som er diagnostisk for sinsuknutesvikt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1286 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 01.08.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Knut Tore Lappegård
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

En av prosjektdeltagerne er 50% frikjøpt fra egen klinikk for å delta i prosjektet og har i en begrenset periode også start-stipend fra Helse-Nord.

En av prosjektdeltagerne vil bruke av overlegepermisjon til prosjektet.

Helgelandssykehuset har allerede bevilget noe økonomisk støtte til prosjektet og det vil bli søkt ytterligere finansiell støtte både fra Nordlandssykehuset og fra eksterne stiftelser.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord
01.12.2011 REK nord
01.12.2011 REK nord