Forskningsprosjekt


En multisenter, prospektiv kohortstudie som bruker videokapillaroskopi av fingrenes neglesenger (Nailfold Videocapillaroscopy – NVC), og andre faktorer for å bestemme risikoen for utvikling av digitale sår hos pasienter med systemisk sklerose (SSc)

Vitenskapelig tittel:
A multicenter, prospective cohort study using Nailfold VideoCAPillaroscopy (NVC) and other factors to determine the risk of developing Digital Ulceration in patients with Systemic Sclerosis (SSc)

Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet med denne studien er å identifisere NVC-parametre og andre faktorer som forutsier forekomsten av et nytt digitalt sår (DU = digital ulcer) innen 6 måneder i to populasjoner (undergrupper) av pasienter med SSc (systemisk sklerose, sklerodermi): i) Pasienter som har en sykehistorie med DU og/eller eksisterende DU ved inklusjon og ii) Pasienter som ikke har en sykehistorie med DU og ingen eksisterende DU ved inklusjon. Potensielle faktorer er: • Variabler ved videokapillaroskopi av neglesenger (NVC = Nailfold Videocapillaroscopy) • Andre faktorer: Demografi/pasientkarakteristikker, SSc-karakteristikker (inkludert DU og andre digitale lesjoner) og medisinske klasser Et tilleggsmål er å bestemme og sammenlikne hvordan diskriminerende (sensitivitet og spesifisitet) og forutsigende (positiv og negativ forutsigende verdi) individuelle og sammenslåtte prognosefaktorer (NVC og andre faktorer) virker når det gjelder å forutse forekomsten av et nytt DU innen 6 måneder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/473 Prosjektstart: 28.03.2011 Prosjektslutt: 31.03.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Knut Mikkelsen
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
16.03.2011 REK sør-øst
17.08.2011 REK sør-øst