Forskningsprosjekt


Livskvalitet hos kvinner etter ryggmargskade - en sammenligende pilotstudie i Norge og Kambodsja

Vitenskapelig tittel:
Konsekvenser av å leve med en ryggmargsskade for kvinner i ulike kulturer sammenlignet med funksjonsfriske kvinner.

Prosjektbeskrivelse:
Studien har til hensikt å gi kunnskap om hvordan livskvaliteten er for kvinner etter ryggmargsskade i Norge sammenlignet med Kambodjsa. Dessuten å sammenligne hvordan livskvaliteten er for funskjonsfriske kvinner i de samme landene. Denne kunnskapen vil primært bidra til å økte forståelsen av betydning av en ryggmargsskade i svært ulike sosioøkomiske og kulturelle forhold. Dessuten en forståelse av betydning i forhold til kjente spesifikke medisinske komplikasjoner. Spørreskjema som anvendes (WHO Quality of life) er validert for transkulturell bruk, men likevel vil det også være av betydning å vurdere i hvilken grad spørreskjema gir meningsfylt informasjon i to ulike kulturer. Spørreskjema vil i Norge bli gitt til egen utfylling og kvinner med ryggmargsskade vil bli forespurt gjennom møter i brukerorganisasjon (Landsforening for ryggmargsskade) og under opphold på Sunnaas sykehus HF. Funksjonsfriske kvinner vil bli rekruttert dels gjennom studenter og ansatte ved sykehus/insitusjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/471 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Thomas Glott
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK sør-øst