Forskningsprosjekt


Trening ved KOLS og hypoksemi.

Vitenskapelig tittel:
Kardiale effekter av aerob intervalltrening spesielt med henblikk på høyresidig hjertefunksjon hos oksygenbehandlede pasienter med KOLS.

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med alvorlig KOLS og lav oksygenmetning i blodet er utsatt for belastning av høyre hjertehalvdel. Pulmonal hypertensjon med økt systolisk trykk i lungekretsløpet og høyre ventrikkelbelastning er viktigste kjente prognostiske faktoren ved KOLS. I en musemodell med røykeindusert KOLS fra vår gruppe er aerob intervalltrening vist å bedre høyre ventrikkeldysfunksjon. Det er ikke kjent hvorvidt dette også gjelder ved trening av KOLS-pasienter med kronisk hypoksemi. Vi vil se på effekten av aerob intervalltrening på hjertets pumpefunksjon, spesielt på høyre hjertehalvdel hos slike pasienter. Trening og testing vil foregå med oksygentilførsel. KOLS pasienter med hypoksemi har også betydelig redusert muskelstyrke. Hypoksemi er antatt å bidra til økt myopati. Hvordan aerob utholdenhetstrening innvirker på metabolisme og inflammasjon i skjelettmuskel hos denne pasientgruppen vil bli bedømt ved muskelbiopsier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/579 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 01.08.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sigurd Steinshamn
Forskningsansvarlig(e):  Lungeavdelingen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Vanlig program
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK sør-øst
18.08.2011 REK sør-øst