Generell forskningsbiobank


Immunterapi

Prosjektbeskrivelse:
Eksisterende og nye prøver fra pasienter som inngår i immunterapi-studier eller er pasienter ved DNR anvendes til forskningsprosjekter for å studere effekt av behandlingen og utvikle ny terapi/kreftvaksine
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/524

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Anne-Marie Rasmussen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF


Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst