Forskningsprosjekt


Kognitiv screening hos eldre pasienter innlagt på sykehus

Prosjektbeskrivelse:
Utvikling av et screening verktoy til vurdering av kognitiv funksjon hos eldre pasienter på sykehus. Det undersøkes ved å evaluere et kognitiv screening verktoy (6 item kognitiv screening test som er allerede utprøvd internasjonalt) for å identifisere eldre pasienter med kognititv svikt
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/526 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 01.04.2011

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Marc Vali Ahmed
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
16.03.2011 REK sør-øst