Forskningsprosjekt


Vevsinnsamling fra pasienter med testikkelkreft

Vitenskapelig tittel:
Innsamling av blod og annet biologisk materiale fra pasienter med testikkelkreft

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å samle inn biologisk materiale fra pasienter med testikkelkreft. Det skal samles blodprøver samt vev fra pasientenes testikler. Alle som får fjernet testikkel pga denne diagnosen skal forespørres, og innsamlingen er tenkt å vare på ubestemt tid. Det innsamlede materialet skal lagres (avidentifisert) i Regional Forskningsbiobank og stilles til rådighet for fremtidige forskningsprosjekt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/509 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 18.02.2101

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jostein Halgunset
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.03.2011 REK midt
24.03.2017 REK midt