Forskningsprosjekt


Helsefremmende indikatorer i kommunene

Vitenskapelig tittel:
Health promoting indicators in municipalities

Prosjektbeskrivelse:
Kommunene har jfr samhandlingsreformen og ny Folkehelselov et særlig ansvar i forhold til folkehelsearbeidet. Kommunene har per i dag relativt god oversikt over risikofaktorer og sykdom i befolkningen, men begrenset kunnskap om hva som fremmer helse. Dette samarbeidsprosjektets overordnede mål er 1. Ved hjelp av en befolkningsundersøkelse, å generere ny kunnskap om individuelle, miljømessige og samfunnsmessige indikatorer som påvirker og bedrer folkehelsen og livskvaliteten for innbyggerne i Malvik kommune, 2. Utvikle en mal på hvordan samle inn/ arbeide med folkehelse indikatorer, 3. Å utvikle en plan for handling – som operasjonaliseres i en sjekkliste for implementering av helsefremmende politikk og praksis i kommunen. Denne kunnskapen vil kunne gi kommunene et bedre beslutningsgrunnlag, gjøre de i stand til å implementere en mer helsefremmende politikk, samt iverksette effektive helsefremmende tiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/583 Prosjektstart: 01.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Monica Lillefjell
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD i Helsevitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK nord