Generell forskningsbiobank


Tematisk forskningsbiobank for nevroendokrine svulster ved Oslo universitetssykehus

Prosjektbeskrivelse:
Den generelle forskningsbiobanken skal danne grunnlag for studier med følgende hovedmål: å identifisere spesifikke målstrukturer i tumorvev som kan inngå i histopatologisk diagnostikk og/eller som kan brukes som tumormarkører i sykdomsforløpet -å oppklare molekylære mekanismer som ligger til grunn for tumordannelse og -progresjon for å tilrettelegge muligheter for utviklingen av virksomme medikamenter og metoder -å øke forståelsen av sammenhengen mellom histopatologiske-, genetiske- og kliniske egenskaper til nevroendokrine svulster. De som avgir prøver informeres og samtykker til oppbevaring og bruk av det biologiske materialet. Ansvarshavende for biobanken er Ivar P Gladhaug. Forskningsbiobanken planlegges å vare til 1. april 2031.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/497

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Ivar P Gladhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK sør-øst