Forskningsprosjekt


Bredt samtykke til deltagelse i PET forskning

Vitenskapelig tittel:
Bredt samtykke til deltagelse i PET forskning

Prosjektbeskrivelse:

(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/501 Prosjektstart: 15.03.2011 Prosjektslutt: 15.09.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tore Bach-Gansmo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK sør-øst