Forskningsprosjekt


Alzheimers sykdom og MCI med depresjon

Vitenskapelig tittel:
Prognosis in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment with co-morbid depression (The PAD study)

Prosjektbeskrivelse:
Progresjonshastigheten av Alzheimers sykdom varierer fra individ til individ. Noen har sykdommen i mange år før symptomene blir tydelige. I denne fasen får de ofte diagnosen Mild kognitiv svikt (engelsk- mild cognitive impairment). Andre har en rask progresjon. Vi vet ikke hva som influerer på progresjonshastigheten. Vi vil undersøke hvilken betydning co-morbid cerebrovaskulær sykdom og depresjon har på progresjonen og samtidg undersøke om ApoE genotype og betennelsesprosesser medierer effekten av cerebrovaskulær sykdom og/eller depresjon. Vi vil etterundersøke 250 pasienter 1,5 til 2 år etter de var utredet første gang for demens ved en Hukommelsesklinikk. Undersøkelsen vil følge samme prosedyre som ved baseline med samme type kognitive tester og spørreskjema. Spinalvæske undersøkelse og MRI vil bare gjenta dersom det foreligger en klinisk diagnostisk indikasjon for dette blant MCI pasienter. Blodprøve og spyttprøve skal tas for å måle inflammatoriske- og stress markører.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/531 Prosjektstart: 02.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Geir Selbæk
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK sør-øst
05.05.2011 REK sør-øst
20.10.2011 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst
07.03.2013 REK sør-øst
02.04.2014 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst