Forskningsprosjekt


En fase 3b, ikke-randomisert, åpen, multisenter oppfølgingsstudie av sikkerheten ved månedlige doser degarelix hos pasienter med prostatakreft

Vitenskapelig tittel:
A Phase 3b, Non-randomized, Open-label, Multi-Centre, Follow-on Safety Trial of Monthly Doses of Degarelix in Patients with Prostate Cancer

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en oppfølgingsstudie fra en hovedstudie der prosjektdeltakerne har fått behandling med degarelix alternativt goserelin mot prostatakreft. Det er utprøvers intensjon at pasienter fra hovedstudien skal kunne få fullføre behandlingen med degelarix, alternativt få behandling med degelarix til preparatet er registrert. Sikkerhet skal også følges opp og utredes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/883 EudraCT-nummer: 2008-006827-29 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Karol Axcrona
Forskningsansvarlig(e):  OUS HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst