Forskningsprosjekt


Kvantitativt EEG in diagnostikk av demens og kognitiv svikt - NORD-EEG

Vitenskapelig tittel:
NORD-EEG - q EEG in diagnosis of dementia and cogntive impairment using statistical pattern recognition

Prosjektbeskrivelse:
Det finnes ingen metode som er både god, billig og ukomplisert for å stille en demensdiagnose i et tidlig stadium og som kan klart skille demens fra kogntiv svikt av andre årsaker som for eksempel cerebrovaskulær sykdom. EEG er en kjent ikke-invasiv metode for å undersøke hjernefunksjoner. En islandsk gruppe har utviklet en ny måte for å evaluere kvantitativt EEG for å diagnostisere ulike former for demens og å skille demens fra annen kognitiv svikt. Metoden kalles "statistical pattern recognition". Denne metoden har vi prøvd ut i et forskningsprosjekt,som nå skal utvides med samarbeidspartnere i Norden. Hensikten er å undersøke metodens validitet blant pasienter som henvises til demensutredning i en Hukommelsesklinikk. Prosjektet er en fortsettelse av prosjekt 2009/882b, som var et rent norsk prosjekt. Dette er nå en utvidelse til 7 sentra i Norden. Design og metodikk er nærmest identisk med det forrige prosjektet som er avsluttet og en artikkel er godkjent for publisering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/533 Prosjektstart: 02.05.2011 Prosjektslutt: 30.04.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Engedal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
16.03.2011 REK sør-øst