Forskningsprosjekt


Kreftceller i blod før og under kjemoterapi hos pasienter med bukspyttkjertelkreft

Vitenskapelig tittel:
Sirkulerende tumorceller som potensiell biomarkør for behandlingsrespons, sykdomsprogresjon og overlevelse hos pasienter med lokalavansert og metastastisk kreft i bukspyttkjertelen

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Formålet med dette doktorgradsprosjektet er å undersøke om påvisning av kreftceller i blodprøver og beinmargsprøver fra pasienter med bukspyttkjertelkreft kan brukes til å kartlegge sykdommen og effekten av behandlingen bedre enn i dag. Prosjektet består av i alt 5 delprosjekter. Kontrollgruppe vil bli benyttet (blodprøver).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/475 Prosjektstart: 01.05.2011 Prosjektslutt: 01.05.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørnar Gilje
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK vest
15.05.2012 REK vest
14.06.2012 REK vest
24.10.2013 REK vest
14.08.2014 REK vest
08.09.2016 REK vest
16.01.2019 REK vest