Forskningsprosjekt


Hjertets muskelmasse og funksjon ved ekstrem hypobar hypoksi

Vitenskapelig tittel:
Cardiac morphology and function after exposure to extreme altitude

Prosjektbeskrivelse:
Det er tidligere godt dokumentert at langvarige opphold i større høyder fører til atrofi av skjelettmuskulatur. Lignende resultater finner man i trykkammerforsøk, hvor forsøkspersoner gradvis eksponeres for økende hypobar hypoksi. Om det skjer tilsvarende atrofi av hjertets muskulatur som av skjelettmuskulatur, er i mindre grad kartlagt. Deltakerne i denne studien vil bli utsatt for en betydelig større hypoksibelastning enn i tidligere studier – ved at de skal til Mount Everest, Cho Oyo og Dhaulagiri – og man ønsker å kartlegge forandringer i kardial funksjon og morfologi med moderne teknikker. Alle forsøkspersoner vil bli undersøkt så sent som mulig før avreise, og så tidlig som mulig etter hjemkomst, deretter igjen 1 og 6 måneder etter hjemkomst. Dette er tidligere ikke gjort, og vil kunne gi interessante data om prosessen frem mot en normalisering av hjertets struktur og funksjon etter en hypoxisk periode.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/587 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Morten Rostrup
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
21.03.2019 REK sør-øst