Forskningsprosjekt


Blodtrykkssenkende behandling ved akutt hjerneblødning

Vitenskapelig tittel:
The second intensive blood pressure reduction in acute cerebral haemorrhage trial (INTERACT2)

Prosjektbeskrivelse:
INTERACT2 er en internasjonal, multi-senter randomisert-kontrollert studie av tidlig/intensiv vs. konservativ blodtrykkssenkende behandling ved akutt hjerneblødning. Pasienter med akutt hjerneblødning (< 6 timer) og systolisk blodtrykk 150-220 mm Hg er aktuelle for inklusjon, og målet er å inkludere 2800 pasienter. Behandlingsmålet i ”tidlig/intensiv” gruppe er å oppnå systolisk blodtrykk <140 mm Hg innen én time etter start av behandling, og å holde trykket <140 mm Hg i 7 dager (mens pasienten er i sykehuset), og i til sammen 3 måneder. Behandlingsmålet i ”konservativ” gruppe er systolisk blodtrykk <180 mm Hg de første 7 dager (i tråd med retningslinjene fra American Heart Association), og <140 mm Hg de neste 3 måneder. Den primære effektvariabelen er ”død eller avhengighet” ved 3 måneder. Personen som bedømmer pasientens funksjonsnivå vil være blindet for behandlingen som pasienten har fått.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/478 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
16.03.2011 REK sør-øst
04.05.2011 REK sør-øst