Forskningsprosjekt


Kvantitativt EEG i demensdiagnostikken

Vitenskapelig tittel:
Diagnostisk betydning av kvantitative EEG i demensdiagnostikken - en retrospektiv jurnalstudie (pilot)

Prosjektbeskrivelse:
Undersøkelsen er retrospektiv på bakgrunn av journalmateriale. Ved utgangen av dette året vil i alt 120 pasienter som har blitt utredet med spørsmål om demens ved Hukommelsesklinikken på Ullevål, også ha blitt kartlagt med en ny, islandsk EEG-metode (matematisk modell). Forskningsspørsmålet er om dette er et fremskritt i demensutredningen. Pasientene er også utredet på vanlig måte med standard EEG, omfattende klinisk utredning og andre supplerende undersøkelser. To prosjektmedarbeidere vil rediagnostisere pasientene på bakgrunn av alle journalopplysninger unntatt EEG, mens to eksperter innen klinisk nevrofysiologi vil rediagnostisere standard EEG uavhengig av funn på ”islandsk EEG”. Undersøkelsen fremstilles som en pilotstudie for å vinne erfaring i forbindelse med planlegningen av en større prospektiv studie. Pilotstudiens resultater antas å kunne danne grunnlag for styrkeberegninger til den kommende undersøkelsen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/882 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.09.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Engedal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst