Forskningsprosjekt


Antropometri og fysiologi hos norske kvinnelige elite og ikke-elite fotballspillere.

Vitenskapelig tittel:
Anthropometric and physiological characteristics and differences in one elite and one non-elite Norwegian female soccer squad

Prosjektbeskrivelse:
Norske kvinnelige fotballspillere har prestert bra internasjonalt de siste 20 årene, men lite systematisk har blitt gjort for å bedre forstå disse prestasjonene. Større undersøkelser bør gjennomføres for å oppnå denne forståelsen. Dette studiet undersøker antropometriske og fysiologiske karakteristikka hos norske kvinnelige elite- og breddefotballspillere. Formålet er å etablere og identifisere standarder for disse, og å klargjøre eventuelle forskjeller mellom disse gruppene. Resultatene av dette studiet vil kunne hjelpe både trenere og spillere til å bedre forstå og utvikle norske kvinnelige fotballspilleres ferdigheter og fysiske kapasitet. Hovedmålet med studiet er å etablere antropometriske og fysiologiske standarder for elite- og breddespillere. Det andre målet er å kartlegge mulige forskjeller i de målte variablene mellom spillernes posisjoner på banen (målvakt, forsvar, midtbane og angrep).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/978 Prosjektstart: 17.08.2009 Prosjektslutt: 20.11.2009

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: jørgen ingebrigtsen
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Bodø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord