Forskningsprosjekt


Bør man alltid undersøke for Mycoplasma genitalium når man undersøker for genital klamydia.

Vitenskapelig tittel:
Prevalens av Mycoplasma genitalium blant pasienter fra allmenpraksis. Bør man alltid undersøke for Mycoplasma genitalium når man undersøker for Chlamydia trachomatis?

Prosjektbeskrivelse:
Høsten 2010 ble det ved Mikrobiologisk laboratorium, Sykehuset i Molde, etablert og validert en analyse for Mycoplasma genitalium. Dette er en bakterie som er agens for seksuelt overførbar sykdom, men det eksisterer ikke klare retningslinjer for hvem som bør undersøkes for infeksjonen. På grunnlag av tidligere publikasjoner ble det bestemt at alle prøver hvor det var rekvirert diagnostikk for C. trachomatis (genital klamydia) også skulle undersøkes for M. genitalium. Det søkes nå om å få publisere prevalenstall for prøvene tatt i perioden oktober-desember 2010 for å kunne svare på spørsmålet om man alltid bør undersøke for M. genitalium når man undersøker for C. trachomatis. Studien omfatter ca. 1000 prøver.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/488 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.03.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Einar NIlsen
Forskningsansvarlig(e):  Mikrobiologisk laboratorium
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.03.2011 REK midt
29.04.2011 REK midt