Forskningsprosjekt


Kvalitetssikring innen mammografi

Prosjektbeskrivelse:
Se vedlegg: Prosjektopplysninger_prosjektomtale
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/761 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ingrid Helen Hauge
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Statens strålevern
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding - Kvalitetssikring innen mammografi
Behandlet i REK
DatoREK
09.12.2009 REK sør-øst
09.12.2009 REK sør-øst
09.12.2009 REK sør-øst