Forskningsprosjekt


Smitterisiko ved kortvarig eksposisjon for tuberkulose

Vitenskapelig tittel:
Er kortvarig eksposisjon for smittsom tuberkulose farlig for små barn i Norge?

Prosjektbeskrivelse:
Små barn som lever tett på tuberkulosesyke voksne, har stor risiko for selv å utvikle tuberkulose. Det finnes imidlertid lite kunnskap om sammenhengen mellom eksposisjonstid og smittefare ved kortvarig eksponering. Vinteren 09/10 ble rundt 600 barn eksponert for smittsom lungetuberkulose fra 1-5 dager av en vikar ansatt i barnas barnehage, skole og skolefritidsordning. 2-3 måneder etter eksponering ble barna testet for smitte som ledd i rutinemessig smitteoppsporing. Studiens formål er å bruke data fra denne smitteoppsporingen til å undersøke hvor mange smittede barn som ble oppdaget, samt observere hvor mange av de eksponerte barna som får diagnostisert aktiv tuberkulose inntil høsten 2011. Disse opplysningene skal sammenholdes med eksposisjonstiden.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/723 Prosjektstart: 22.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Henrik Døllner
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk embetseksamen, Nivå: Hovedoppgave
Sluttmelding/publikasjon: Smitterisiko ved kortvarig eksposisjon for tuberkulose
Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2011 REK midt
24.05.2013 REK midt