Forskningsprosjekt


Kommunikasjon mellom radiograf og pasient

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette studentprosjektet er å undersøke hvordan radiografer kommuniserer med pasienter/pårørende til pasienter som er til MR-undersøkelse i forbindelse med demensutredning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/484 Prosjektstart: 28.02.2011 Prosjektslutt: 19.05.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jonn Terje Geitung
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Radiografutdanningen, Nivå: Bachelor
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK vest