Forskningsprosjekt


Bruk av legemidler og urter i svangerskapet blant kvinner i Bosnia og Hercegovina

Vitenskapelig tittel:
Use of medications and herbal drugs during pregnancy in Banja Luka, Bosnia and Hercegovina

Prosjektbeskrivelse:
Studier fra flere europeiske land tyder på at legemiddelbruk er utberedt i svangerskapet. Over halvparten av alle gravide bruker reseptpliktige legemidler og opptil åtte av ti gravide bruker reseptfrie legemidler. Legemidler mot akutte sykdommer (forkjølelse, infeksjoner, feber) og mot vanlige svangerskapsplager (obstipasjon, sure oppstøt, kvalme) synes hyppigst brukt av gravide. De aller fleste legemidler er ikke teratogene, men god dokumentasjon på sikkerhet og effekt mangler for mange legemidler. Derfor anbefales en generell restriktiv bruk av legemidler hos gravide. Det er ikke utført noen studier på legemiddelbruk blant gravide i Bosnia, deres holdninger og oppfatning av risiko ved legemiddelbruk.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/819 Prosjektstart: 02.07.2018 Prosjektslutt: 22.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hedvig Nordeng
Forskningsansvarlig(e):  Seksjon for internasjonal helse
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i internasjonal helse, Nivå: Masternivå
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2011 REK sør-øst